“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471188

Müəlliflər

1) Subtorp tikanburunun (Еchinophora sibthorpiana Guss.) f...

Еmiliya Е.Qurbanova,Nərgiz H.Məmmədova