“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471367

Müəlliflər

1) ETİBARLI İSTEHSALAT TƏCRÜBƏSİNƏ DAİR XÜSUSİ TƏLƏBLƏRİN ...

Ağayev E.M.1, Süleymanov M.Y.2, Əfəndiyev R.V.1, Marinçenko Y.V.1

1Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimlərin Təkmilləşdirmə İnstitutu, Əczaçılıq kafedrası 2“Analitik Ekspertiza Mərkəzi” publik hüquqi şəxsi