“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471545

Müəlliflər

1) BƏRK DİSPERSİYA ÜSULU İLƏ HAZIRLANMIŞ RALOKSİFEN-HİDROX...

Aşutoş Verma1,Animeş Qoş2,Uttam Kumar Mandal1

1Maharaca Rancit Sinq Pəncab Texniki Universiteti, əczaçılıq elmləri və texnologiyası kafedrası, Pəncab, Hindistan 2Birla Texnoloji Institutu, əczaçılıq elmləri və texnologiyası kafedrası, Pəncab, Hindistan