“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471422

Müəlliflər

1) İNDOMETASİNİN SƏBƏB OLDUĞU MƏDƏ XORALARINDA BENİDİPİNİN...

Abdulmecit Albayrak1, Huseyin Bekmez1*, Melis Kılıç1, Kubra Alıyeva2, Aytac Badalova2, Farnaz Gharbalı1, Yasin Bayır3

1 Atatürk Universitesi, Tibb Fakültəsi, Farmakologiya kafedrası, Ərzurum, Türkiyə. 2Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Azərbaycan. 3 Atatürk Universitesi, Əczaçılıq Fakültəsi, Biyokimya kafedrası, Ərzurum, Türkiyə.