“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471607

Müəlliflər

1) ÜRƏYİN İŞEMİK XƏSTƏLİYİNİN KOMPLEKS MÜALİCƏSİNDƏ MAQNE...

Rufulla F.Abdullayev1,Adil B.Baxşəliyev1,Aytən D.Quliyeva1,Rufanə F.Hüseynzadə2

1AR SN, C. Abdullayev adına ET Kardialogiya İnstitutu 2Azərbaycan Tibb Universiteti, daxili xəstəliklər kafedrası II

2) HİPERTROFİK KARDİOMİOPATİYALI XƏSTƏLƏRDƏ BİSOPROLO...

Ariz N.Xəlilov,Adil B.Baxşəliyev,Sona M.Qəhrəmanova,İradə Q.Həsənova,Tahir M.Əhmədov

AR SN, C.Abdullayev adına ET Kardiologiya İnstitutu

3) MİOKARD İNFARKTI KEÇİRMİŞ XRONİK OBSTRUKTİV AĞC...

Arzu İ.Mürsəlova,Cəbrayıl T.Məmmədov,Adil B.Baxşəliyev

Azərbaycan Tibb Universiteti, II daxili xəstəliklərin propedevtikası kafedrası, klinik farmakologiya kafedrası

4) SABIT GƏRGINLIK STENOKARDIYASI OLAN XƏSTƏLƏRDƏ IVABRAD...

Rufulla F.Abdullayev,Adil B.Baxşəliyev,Nərgiz N.Nağıyeva

AR SN, C.Abdullayev adına ET Kardiologiya İnstitutu

5) FARMAKOTERAPİYANIN ƏSAS ASPEKTLƏRİ HAQQINDA

Arzu A.Bəydəmirova,Adil B.Baxşəliyev

Azərbaycan Tibb Universiteti, klinik farmakologiya kafedrası

6) NORMODIPIN ILƏ HİPERTONİYA XƏSTƏLİYİNİN TERAPİYASI...

Sona M.Qəhrəmanova,İradə S.Həsənova,Adil B.Baxşəliyev

Azərbaycan Tibb Universiteti, klinik farmakologiya kafedrası, AR SN, C. Abdullayev adına ET Kardiologiya kafedrası

7) KARDİLOPİNin (AMLODİPİNin) ÜRƏYİN İŞEMİK XƏSTƏLİYİND...

Adil B.Baxşəliyev,Rasim F.Hacıyev,Natella V.Kərimova

Azərbaycan Tibb Universiteti, klinik farmakologiya kafedrası, AR SN, C.Abdullayev adına ET Kardiologiya İnstitutu

8) METABOLİK SİNDROMUN MÜASİR FARMAKOTERAPİYASI

Rafiq L.Daşdəmirov,Vüqar G.Abbasov,Adil B.Baxşəliyev

AR SN, C.Abdullayev adına ET Kardiologiya İnstitutu

9) METABOLİK POZĞUNLUQLU ARTERİAL HİPERTENZİYADA EPR...

Lalə İ.Abbasova,Elmira A.Həsənova,Adil B.Baxşəliyev

AR SN, C.Abdullayev adına ET Kardiologiya İnstitutu

10) COR-PULMONALE İLƏ AĞIRLAŞMIŞ XRONİKİ DESTRUKTİV AĞ C...

Namiq Ə.Abbasov1,Adil B.Baxşəliyev2,Təbib Q.İbrahimov3,Rafiq İ.Bayramov1,Ceyhun M.İsmayılzadə1

1Azərbaycan Tibb Universiteti, ağ ciyər xəstəlikləri kafedrası 2Azərbaycan Tibb Universiteti, kliniki farmakologiya kafedrası 3AR SN, Bakı şəhəri 4 saylı vərəm əleyhinə dispanser

11) YAŞLI XƏSTƏLƏRDƏ B-TİP NATRİURETİK PEPTİDİN SEKRES...

Elmar B.Məmmədov,Adil B.Baxşəliyev

AR SN, C.Abdullayev adına ET Kardiologiya İnstitutu