“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471649

Müəlliflər

1) 2-(BENZOİLAMİNO)(2-OKSOİNDOLİN-3-İLİDEN) ASETAT TURŞUS...

Sergey V.Kolesnik,Aleksandr A.Altuxov,Elşən Y.Əhmədov,Erika L.Taryanik

Milli Əczaçılıq Universiteti, Xarkov şəhəri, Ukrayna