“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471306

Müəlliflər

1) ERIGERON ANNUUS OTUNUN KARBON TURŞULARI VƏ TERPENOİDLƏR...

Alena R. Qolovaç, Serqey V. Kovalyov, Vladimir N. Kovalyov

Milli Əczaçılıq Universiteti, Xarkov, Ukrayna

2) BİRİLLİK XIRDALƏÇƏK OTUNUN ÜZVİ TURULARININ TƏDQİQİ VƏ ...

Alena R. Qolovaç, Sergey V. Kovalev, Vladimir N. Kovalev

Milli Əczaçılıq Universiteti, Xarkov, Ukrayna