“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471534

Müəlliflər

1) PROSTAT XƏRÇƏNGİNİN ERKƏN DİAQNOZU ÜÇÜN PROSTAT SPESİFİ...

Mahsud Moharamzadə2,Arif M.Əfəndiyev1,Akif E.Quliyev2

1Azərbaycan Tibb Universiteti, bioloji kimya kafedrası 2Bakı Dövlət Universiteti, biokimya və biotexnologiya kafedrası

2) MÜALICƏYƏ QƏDƏR VƏ SONRA SÜD VƏZININ XƏRÇƏNGI OLAN XƏST...

Mohaməd A.Əl-Həfni,Sevil T.Kərimova,Arif M.Əfəndiyev,Akif H.Hacıyev

Azərbaycan Tibb Universiteti, bioloji kimya kafedrası

3) IMMUNOMODULYATORLARIN XRONIK BÖYRƏK ÇATIŞMAZLIĞI OL...

Gülnarə İ.Əzizova,Naidə K.Niyazova,Samirə A.Bağırova,Arif M.Əfəndiyev

Azərbaycan Tibb Universiteti, bioloji kimya kafedrası

4) BİOLOJİ KİMYA KAFEDRASININ ELMİ-TƏDQİQAT FƏALİYYƏTİ HAQ...

Arif M.Əfəndiyev

Azərbaycan Tibb Universiteti, bioloji kimya kafedrası

5) ŞƏKƏRLİ DİABET ZAMANI ORQANİZMİN LPO-AOS STATUSUNU...

Arif M.Əfəndiyev,Əli Rza Yavəri

Azərbaycan Tibb Universiteti, bioloji kimya kafedrası