“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471463

Müəlliflər

1) İDXAL OLUNAN BƏZİ DƏRMAN VASİTƏLƏRİNİN XÜSUSİ OPTİK FIR...

Hafiz M.Əliyev,Fuad İ.Məmmədov,Sevinc R.Allahverdiyeva,Arzu İ.Nəzərova

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası