“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471415

Müəlliflər

1) FARMAKOTERAPİYANIN ƏSAS ASPEKTLƏRİ HAQQINDA

Arzu A.Bəydəmirova,Adil B.Baxşəliyev

Azərbaycan Tibb Universiteti, klinik farmakologiya kafedrası