“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471238

Müəlliflər

1) DİLİMLİKASACIQ ACIÇİÇƏK (Gentiana asclepiadea L.) XAMMA...

Aydan İ. Qədimli

Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakoqnoziya kafedrası