“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471370

Müəlliflər

1) Medicago falcata L. BİTKİSİNDƏN ALINMIŞ BƏZİ EKSTRAKTLA...

Aytəkin S.Qəribli1,Təranə H.Süleymanova2

1 Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası, 2 Azərbaycan Tibb Universiteti, tibbi mikrobiologiya və immunologiya kafedrası