“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471127

Müəlliflər

1) Phlomis (ÖDOTU) CİNSİNƏ AİD NÖVLƏRİN KİMYƏVİ TƏRKİBİ VƏ...

Tahir A.Süleymanov,Aytən S.Şükürova

Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakoqnoziya və botanika kafedrası

2) TİKANLI ODOTU (Phlomis pungens Willd.) NÖVÜNÜN BƏZİ F...

Tahir A.Süleymanov1,Neşe Kırımer2,Aytən S.Şükürova3

1Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası 2Anadolu Universiteti, farmakoqnoziya kafedrası; 3Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakoqnoziya və botanika kafedrası