“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471113

Müəlliflər

1) ARTERİAL HİPERTONİYA İLƏ YANAŞI ÜRƏYİN İŞEMIK XƏSTƏLİYİ...

Aytən V.Mustafayeva

AR SN, C.Abdullayev adına ET Kardiologiya İnstitutu