“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471440

Müəlliflər

1) ŞƏKƏRLİ DİABET VƏ ONUN AĞIRLAŞMALARININ MÜALİCƏSİNDƏ Lİ...

Aytac T. Bədəlova

Azərbaycan Tibb Universiteti, patoloji fiziologiya kafedrası

2) EKSPERİMENTAL ŞƏKƏRLİ DİABET ZAMANI HEMOSTAZ POZULMALAR...

Aytac T. Bədəlova, Cəmilə T. Əliyeva

Azərbaycan Tibb Universiteti, patoloji fiziologiya kafedrası