“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471460

Müəlliflər

1) TİKANLI ODOTU (Phlomis pungens Willd.) EKSTRAKTININ ANT...

Aytac T.Bədəlova,Aytən Y.Məmmədzadə,Səadət F.Niftəliyeva,Ülkən C.Ağaməliyeva,Həsən G.Şahverdiyev

Azərbaycan Tibb Universiteti, patoloji fiziologiya kafedrası

2) EKSPERİMENTAL ŞƏKƏRLİ DİABET ZAMANI QAFQAZ BÖYÜRTKƏNİ (...

Aytac T.Bədəlova,Elnur M.Əliyev,Aidə Ş.Qasımova,Şölə M.Hüseynova,Sevinc İ.Hacıyeva,Ülviyyə İ.Əhmədzadə

Azərbaycan Tibb Universiteti, patoloji fiziologiya kafedrası