“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471384

Müəlliflər

1) VARFARİNİN BƏZİ TÖRƏMƏLƏRİNIN SİNTEZİ VƏ ANTİKOAQUL...

Azad Z.Abışev,Elsevər M.Ağayev,İrina K.Jurkoviç,Dmitriy Y.İvkin,Dmitriy S.Lissitskiy,Konq B.Nquyen

1Sankt-Peterburq Dövlət Kimya-Əczaçılıq Akademiyası, Rusiya Federasiyası 2FMBA Toksikologiya İnstitututu, Rusiya Federasiyası

2) BETULENOLUN YENİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ QURULUŞLARINI...

Azad Z.Abışev1,Elsevər M.Ağayev3,Hay V.Nguyen2,Mariya R.Abuzarova1

1Sankt-Peterburq Dövlət Kimya-Əczaçılıq Akademiyası, Rusiya Federasiyası 2Hanoy Əczaçılıq Universiteti, Vyetnam 3AR SN, Əziz Əliyev adına ADHTİ, əczaçılıq kafedrası

3) 2H-1-BENZOPİRAN-2-ON SIRASINDAN OLAN FLÜORESSENT REAGEN...

Azad Z.Abışev1,Elsevər M.Ağayev1,Elvira A.Solodskaya1,Stanislav V.Qadzikovskiy1,Luyen D.Nguyen2,Hay V.Nguyen2

1Sankt-Peterburq Dövlət Kimya-Əczaçılıq Akademiyası, Rusiya Federasiyası 2Hanoy Əczaçılıq Universiteti, Vyetnam

4) “4-METİL-ANKARDİN” SUBSTANSİYASININ MİQDARI TƏYİNİ ÜSUL...

Konq B.Nquyen,Azad Z.Abışev,Elsevər M.Ağayev

Sankt-Peterburq Dövlət Kimya-Əczaçılıq Akademiyası, Rusiya Federasiyası