“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471474

Müəlliflər

1) Zosimia absinthifolia köklərinin kumarinləri

Yusif B.Kərimov,Azad Z.Abışov,Xuraman N.Mustafayеva