“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471213

Müəlliflər

1) Gypsophila bicolor (Frеyn. Еt Sint.) Grossh. köklərində...

Sərxan Ə.Tağıyеv,Cəmilə C.Sailova,Böyükxanım A.Əkbərbəyova,Xanım Aydınqızı