“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471169

Müəlliflər

1) AZƏRBAYCANDA ALI ƏCZAÇILIQ TƏHSILIN YARANMASININ 70 IL...

Hafiz M.Əliyev,Bahadur M.Hüseynov

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası və latın dili kafedraları