“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471667

Müəlliflər

1) Menta aquatica L. BİTKİSİNİN MÜXTƏLİF QURUDULMA ÜSULLAR...

Boukra Camil, Kiari F. Zohra, Kerdal Lahçe, Requiq F. Zohra

Mustafa Stambuli adına Maskara Universitetinin, təbii elmlər fakültəsinin, geoekologiya və kosmik tədqiqatlar laboratoriyası, Maskara, Əlcazair , Mustafa Stambuli adına Maskara Universitetinin, təbii elmlər fakültəsinin, biokonversiya, mikrobioloji mühənd