“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471320

Müəlliflər

1) Melia azedarach L. BİTKİSİNİN FLAVONOİDLƏRİNİN ÖYRƏNİL...

Yusif B.Kərimov,Tahir A.Süleymanov,Cahangir D.Eynullayev

Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakoqnoziya və botanika kafedrası