“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471442

Müəlliflər

1) IRIS HUNGARICA VƏ IRIS SIBIRICA KÖKÜMSOVUNDA YEMX ÜSULU...

Vladimir N.Kovalyov1,Olqa A.Mixaylenko1,Cavanşir İ.İsayev2,Həmid M.Qurbanov2

1Milli Əczaçılıq Universiteti, Xarkov, Ukrayna 2Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakoqnoziya və botanika kafedrası

2) Iris medwedewii Fomin VƏ I. carthaliniae Fomin BİTKİLƏR...

Cavanşir İ.İsayev,Həmid M.Qurbanov

Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakoqnoziya və botanika kafedrası

3) AZƏRBAYCANDA BİTƏN IRIS MEDWEDEWII Fomin ORQANLARININ M...

Həmid M.Qurbanov,Cavanşir İ.İsayev

Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakoqnoziya və botanika kafedrası

4) SÜSƏN CİNSİNƏ AİD BİTKİLƏRİN FARMAKОQNОSTİK TƏDQİQİ VƏ ...

Cavanşir İ.İsayev

Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakoqnoziya və botanika kafedrası

5) AZƏRBAYCAN FLORASI DƏRMAN BİTKİLƏRİNİN FARMAKOQNOS...

Yusif B.Kərimov,Cavanşir İ.İsayev

Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakoqnoziya və botanika kafedrası

6) AZƏRBAYCAN KÖPÜKOTU (Hedysarum atropatanum Bge.) BİTKİS...

Cavanşir İ.İsayev1,Nərmin T.Babayeva1,Namiq K.Abbasov2

1Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakoqnoziya və botanika kafedrası 2AMEA-nın Naxçıvan bölməsinin Bioresurslar İnstitutu