“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471192

Müəlliflər

1) VARFARİNİN BƏZİ TÖRƏMƏLƏRİNIN SİNTEZİ VƏ ANTİKOAQUL...

Azad Z.Abışev,Elsevər M.Ağayev,İrina K.Jurkoviç,Dmitriy Y.İvkin,Dmitriy S.Lissitskiy,Konq B.Nquyen

1Sankt-Peterburq Dövlət Kimya-Əczaçılıq Akademiyası, Rusiya Federasiyası 2FMBA Toksikologiya İnstitututu, Rusiya Federasiyası