“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471641

Müəlliflər

1) XONDROITIN-SULFATIN GİCGAH-ÇƏNƏ OYNAĞININ SKLEROZLAŞDI...

Elçin T.Əhmədov

Azərbaycan Tibb Universiteti, ağız boşluğu və üz-çənə cərrahiyyəsi kafedrası