“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471643

Müəlliflər

1) ANTITROMBOSİTAR DƏRMAN PREPARATLARININ KƏSKİN KORON...

Elşən A.Şadlinski,Fatimə D.Hüseynova,İldırım İ.Babayev

Azərbaycan Tibb Universiteti, Farmakologiya kafedrası