“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471645

Müəlliflər

1) KƏSKİN KORONAR SİNDROM VƏ B-TİPNATRİUMURETİK PEPTİD (ic...

Elmar B.Məmmədov

AR SN, C.Abdullayev adına ET Kardiologiya İnstitutu

2) YAŞLI XƏSTƏLƏRDƏ B-TİP NATRİURETİK PEPTİDİN SEKRES...

Elmar B.Məmmədov,Adil B.Baxşəliyev

AR SN, C.Abdullayev adına ET Kardiologiya İnstitutu