“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471386

Müəlliflər

1) ƏCZAÇI MÜTƏXƏSSİSLƏRİN PEŞƏKARLIQ POTENSİALININ VƏZİ...

Elmira A.Quliyeva,Nigar Ə.Əzizzadə

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılığın texnologiyası, iqtisadiyyatı və təşkili kafedrası