“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471382

Müəlliflər

1) POLİKİSTOZLU YUMURTALIQLAR SİNDROMU OLAN YENİYETMƏ ...

Nigar M.Kamilova1,Elnarə A.Mastiyeva2

1Аzərbaycan Tibb Universiteti, mama-ginekologiya I kafedrası, 2Bakı şəhəri 1 saylı doğum evi