“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471175

Müəlliflər

1) APTEK TƏŞKİLATLARINDA VİRUS ƏLEYHİNƏ DƏRMAN VASİTƏL...

Elsevər Z. Abdullayev

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq texnologiyası və idarəçiliyi kafedrası, Bakı