“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471397

Müəlliflər

1) GÖYRÜŞ (FRAXINUS L.) CİNSİNİN BƏZİ NÖVLƏRİNDƏ FLAVONO...

Elvin H.Kərimli

Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakoqnoziya və botanika kafedrası

2) FRAXINUS EXCELSİOR L. YARPAQLARININ MORFOLOJİ-ANA...

Tahir A.Süleymanov,Elvin H.Kərimli,Yusif B.Kərimov

Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakoqnoziya və botanika kafedrası

3) FRAXİNUS L. CİNSİNDƏN OLAN BƏZİ NÖVLƏRİN YARPAQLA...

Elvin H.Kərimli,Tahir A.Süleymanov

Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakoqnoziya və botanika kafedrası

4) Fraxinus excelsior L. və Fraxinus viridis Michx. MEYV...

Elvin H.Kərimli1,Tahir A.Süleymanov2

1Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakoqnoziya və botanika kafedrası 2Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası