“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471632

Müəlliflər

1) QARACİYƏRİN REPERFUZİON ZƏDƏLƏNMƏSİNİN MÜALİCƏSİ MƏQSƏD...

Emil A.İskəndərov

Akademik M.A.Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi