“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471223

Müəlliflər

1) METASTAZ VERMİŞ BÖYRƏK HÜCEYRƏLİ KARSİNOMA ZAMANI SUNİT...

Emil H.Muxtarov

“Mediland Hospital” MMC, Bakı