“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471620

Müəlliflər

1) "FAGOLIN" MƏLHƏMİNİN YÜKSƏK EFFEKTİVLİ MAYE XROMATO...

Tahir A.Süleymanov1,Emiliya Z.Balayeva1,Ülkər R.Abdullayeva2

1Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası 2AR SN, Analitik Ekspertiza Mərkəzi

2) "KALİNOL PLUS" ŞƏRBƏTİNDƏ TİMOLUN YEMX İLƏ MİQDARİ TƏYİ...

Tahir A.Süleymanov,Emiliya Z.Balayeva

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası