“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471445

Müəlliflər

1) SUMATRİPTANIN SUBSTANSİYA VƏ BƏZİ DƏRMAN PREPARATLARIND...

Fuad İ. Məmmədov, Fidan S. Vahabzadə

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası