“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471457

Müəlliflər

1) RADİOAKTİV DƏRMAN VASİTƏSİ OLAN FLÜORDEZOKSİQLÜKOZA (FD...

Tahir A.Süleymanov1,Fuad Ə.Novruzov2,Razim T.Şükürov2

1Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası 2AR Milli Onkologiya Mərkəzi, Nüvə Təbabəti şöbəsi