“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471516

Müəlliflər

1) MEXANİKİ SARILIQ ZAMANI QARACİYƏRDAXİLİ ÖDÇIXARICI YOLL...

Eldar K.Qasımov,Sevda Ə.Ələkbərova,Məmməd Y.Nəsirov,Fariz H.Camalov,Fuad H.Rzayev

Azərbaycan Tibb Universiteti, histologiya, sitologiya və embriologiya, III cərrahi xəstəliklər kafedraları, ETM Elektron mikroskopiya laboratoriyası