“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471198

Müəlliflər

1) IMMUNOMODULYATORLARIN XRONIK BÖYRƏK ÇATIŞMAZLIĞI OL...

Gülnarə İ.Əzizova,Naidə K.Niyazova,Samirə A.Bağırova,Arif M.Əfəndiyev

Azərbaycan Tibb Universiteti, bioloji kimya kafedrası

2) Оstеoporoz ağırlaşmaları ilə müşaiyət olunan xronik böy...

Ülviyyə H.Əzizova,Gülnarə İ.Əzizova, Arif M.Əfəndiyеv