“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471245

Müəlliflər

1) 1-ci TİP ŞƏKƏRLİ DİABETİN MÜALİCƏSINDƏ İMMUNOSUPRE...

Gülnarə M.Nəsrullayeva,Ülviyyə N.Ələkbərova

Azərbaycan Tibb Universiteti,”İmmunologiya” kursu