“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471107

Müəlliflər

1) AĞ NAFTALAN YAĞI FRAKSİYALARININ CİRƏNİN EFİR Y...

Vaqif M.Abbasov,Səidə Q.Zeynalova,Gülşən R.Rəsulova,Gültəkin Ə.Nəcəfova,Zülfiyyə V.Abbasova

Azərbaycan MEA, akad. Y.H.Məmmədəliyev ad. Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu Azərbaycan Tibb Universiteti, mikrobiologiya və immunologiya kafedrası