“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471556

Müəlliflər

1) BUPLEURUM FRUTICOSUM L. NÖVÜ ÇİÇƏKLƏRİNİN KOMPONE...

Siracəddin V.Sərkərov,İlhamə R.Cahangirova,,Gültəkin Q.Qasımоva

Azərbaycan MEA, Botanika İnstitutu

2) Heracleum pastinacifоlium C. Kоch. NÖVÜNÜN KUMARİN T...

Siracəddin V.Sərkərov,Gültəkin Q.Qasımоva

Azərbaycan MEA, Bоtanika İnstitutu