“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471572

Müəlliflər

1) MƏHKƏMƏ-TOKSİKOLOJİ ANALİZDƏ UB-SPEKTROFOTOMETRİK MİQDA...

Lina Y.Klimenko1,Stanislav N.Trut1,Gennadiy P.Petyunin2

1Ukrayna, Milli Əczaçılıq Universiteti 2Ukrayna, Xarkov diplomdansonrakı təhsil tibbi akademiyası