“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471187

Müəlliflər

1) Pastinaca dentata (DİŞLİ XIMI) BİTKİSİNDƏN ALINAN EKSTR...

Hüsniyə Q. Məmmədova, Emma M. Ağayeva, Vidadi Ə. Nərimanov

Sumqayıt Dövlət Universiteti, biologiya və onun tədrisi metodikası kafedrası, Azərbaycan Tibb Universiteti, Mikrobiologiya və İmmunologiya kafedrası