“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471262

Müəlliflər

1) IRIS HUNGARICA VƏ IRIS SIBIRICA KÖKÜMSOVUNDA YEMX ÜSULU...

Vladimir N.Kovalyov1,Olqa A.Mixaylenko1,Cavanşir İ.İsayev2,Həmid M.Qurbanov2

1Milli Əczaçılıq Universiteti, Xarkov, Ukrayna 2Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakoqnoziya və botanika kafedrası

2) IRIS L. CİNSİNİN BƏZİ NÖVLƏRİNDƏ KSANTONLARIN MİQDARI ...

Həmid M.Qurbanov

Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakoqnoziya və botanika kafedrası

3) Iris medwedewii Fomin VƏ I. carthaliniae Fomin BİTKİLƏR...

Cavanşir İ.İsayev,Həmid M.Qurbanov

Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakoqnoziya və botanika kafedrası

4) AZƏRBAYCANDA BİTƏN IRIS MEDWEDEWII Fomin ORQANLARININ M...

Həmid M.Qurbanov,Cavanşir İ.İsayev

Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakoqnoziya və botanika kafedrası