“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471624

Müəlliflər

1) «NAFTALAN YAĞI» MİKROKAPSULLARDA

Həsən A.Kazımov

AR SN, Əczaçılıq və Tibb Texnikası Elmi-İstehsalat birliyi