“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471635

Müəlliflər

2) İstеhsаl olunаn çoxkomponеntli prеpаrаtlаrdа piridoksin...

Hаfiz M.Əliyеv,Vаqif H.İsgəndərov,Fəridə R.Kərimovа,Lətаfət İ.Mustаfаyеvа,Fuаd İ.Məmmədov,Fərid İ.Əliyеv