“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471606

Müəlliflər

1) ÇANAQ ENDOMETRIOZU VƏ UŞAQLIQ ADENOMIOZU OLAN XƏSTƏLƏRD...

İslam Ş.Mahalov,Hicran F.Bağırova

Аzərbаycаn Tibb Univеrsitеti, I və II mamalıq-ginekologiya kafedraları

2) DIENOGEST-TƏRKIBLI KOK-LARIN (”JANIN”) ÇANAQ ENDOMETRIO...

İslam Ş.Mahalov,Hicran F.Bağırova

Аzərbаycаn Tibb Univеrsitеti, I və II mamalıq-ginekologiya kafedraları