“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471544

Müəlliflər

1) HERACLEUM SOSNOWSKYI MANDEN. NÖVÜNÜN KÖKLƏRİNİN VƏ M...

Hilal Ə.İmanlı,Siracəddin V.Sərkərov

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Botanika İnstitutu, Bitki ehtiyatları şöbəsi