“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471106

Müəlliflər

1) KƏSKİN SEREBRO-VASKULYAR ZƏDƏLƏNMƏNİN MODELLƏŞDİRİLMƏSİ...

Iqor Beleniçev1, Boqdan Burlaka2, Nina Buxtiyarova3, Olena Əliyeva4, Lyudmyla Makeyeva4, Pavel Bak1

1Zaporojye Dövlət Tibb Universiteti, Farmakologiya və Dərman Preparatlarının Texnologiyası Kafedrası, Zaporojye, Ukrayna 2Zaporojye Dövlət Tibb Universiteti, Dərman vasitələrinin texnologiyası kafedrası, Zaporojye, Ukrayna 3Zaporojye Dövlət Tibb Universit