“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471631

Müəlliflər

1) UKRAYNA ƏHALİSİ ARASINDA ÖZÜNÜMÜLACƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ...

Irina V. Pestun1, Zoya M. Mnuşko2, Olena M. Yevtuşenko1, Ganna S. Babiçeva1, Svitlana V. Jadko1, Olha Y. Rohulia1

1Milli Əczaçılıq Universiteti, Əczaçılığın menecmenti və marketinqi kafedrası, Xarkov, Ukrayna, 2Xarkov Diplomdan sonrakı Tibb Təhsili Akademiyası, Ailə təbabətində menecment və iqtisadiyyat kafedrası, Xarkov, Ukrayna